Zorg met aandacht: aandacht voor de patiënt en aandacht voor het zorgnetwerk. Hierdoor in staat zijn revalidatiezorg te leveren die duurzaam, betrouwbaar en doelmatig is.

Dat is onze missie.

Wat is Revalide?

Revalide is een WTZA-erkende organisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg. We bestaan sinds 2014 en werken in kleine revalidatiecentra in woonwijken. Dat maakt onze revalidatiezorg laagdrempelig, informeel en dichtbij. Inmiddels hebben we revalidatiecentra in Eindhoven, Haaglanden, Helmond, en Tilburg.

Traditioneel wordt revalidatie aangeboden in revalidatiecentra die zich richten op specifieke problematiek en niet zelden lange wachtlijsten hebben. Wij leveren eenzelfde volwaardige poliklinische medisch specialistisch revalidatiezorg en werken (net als de grote revalidatiecentra en ziekenhuizen) volgens de laatste richtlijnen en behandelkaders van de beroepsgroep. Omdat we kleine centra hebben, zijn de communicatielijnen kort en is onze zorg flexibel en op maat.

Wij vinden het belangrijk dat patiënten direct kunnen starten met een behandeling. Daarom hebben we, in tegenstelling tot veel grotere revalidatiecentra en ziekenhuizen, korte toegangstijden en in principe geen wachtlijsten.

Waar staan wij voor?

Wij zetten in op verbetering van de kwaliteit van leven. We gaan daarbij uit van iemands eigen kracht en regie. Revalideren is een actieve vorm van therapie waarin behandelaars en patiënt de verantwoordelijkheid delen. Samen doen we er alles aan om tot het beste resultaat te komen.

We werken met een interdisciplinaire aanpak, omdat klachten vaak meerdere oorzaken hebben. Verschillende professionals zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en diëtisten werken onder begeleiding van een revalidatiearts samen aan een behandelplan. Dit doen ze gelijktijdig en onder één dak. Die geïntegreerde aanpak in combinatie met een behandelplan op maat, maken onze behandeltrajecten effectief en efficiënt. Samen zorgen we ervoor dat mensen weer optimaal kunt functioneren, thuis, op het werk en in hun vrije tijd.

Voor wie?

Mensen kunnen bij Revalide terecht voor verschillende klachten en aandoeningen, zoals onbegrepen lichamelijke klachten en chronische pijn aan het bewegingsapparaat.

Ook wanneer iemand onvoldoende of vertraagd herstelt van letsel, operatie of ziekte, is die welkom bij ons. Wij helpen mensen hun leven weer in eigen hand te nemen en indien nodig leren wij mensen beter om te gaan met eventuele beperkingen die zij ervaren.

Waarom Revalide?

Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan bij ons bovenaan de agenda. Wij werken met een persoonlijk behandeltraject en zijn niet tevreden voor we voor een patiënt een zorgtraject op maat hebben gevonden. Dat kan omdat we vanuit kleine klinieken werken, waar de communicatielijnen kort zijn, de sfeer informeel is en er veel ruimte is voor flexibiliteit. Een vriendelijke omgeving ook, waar het zo prettig mogelijk herstellen is.

Wij hechten aan korte lijnen en een goede communicatie met verwijzers, omdat wij ervan overtuigd zijn dat we alleen door samen te werken in staat zijn de best mogelijke behandelresultaten te behalen.

Wij kennen het zorgnetwerk en brengen patiënten zo nodig in contact met andere zorgaanbieders, mocht dat wenselijk zijn voor de behandeling.

Wij onderhouden actief het contact met patiënten nadat een behandeltraject bij ons is afgerond. Een terugvalpreventieplan zorgt ervoor dat mensen ook dan een houvast hebben om op terug te vallen.

Ervaringen van onze patiënten: