Vacatures 2018-07-02T12:14:20+00:00

Vacatures

Indien wij op ons hoofdkantoor of op een van de vestigingen een of meerdere vacatures hebben, zijn die op deze pagina te vinden.

Gezocht: 2 enthousiaste kandidaten voor de cliëntenraad.

Revalide is op zoek naar 2 enthousiaste kandidaten met interesse in de gezondheidszorg en persoonlijke ervaring of affiniteit met medisch specialistische revalidatiezorg om zitting te nemen in de cliëntenraad van Revalide.
De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van (toekomstige) patiënten en hun naasten en adviseert de Raad van Bestuur van Revalide over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Van leden van de cliëntenraad van Revalide wordt verwacht dat zij:

  • Gemotiveerd zijn om twee keer per jaar in overleg te gaan met de Raad van Bestuur over belangrijke thema’s op de ontwikkelagenda van Revalide;
  • Bereid zijn zich gedurende het jaar te laten informeren over de onderwerpen waar de cliëntenraad adviesrecht over heeft en advies uit te brengen mocht dit in het belang van de cliënten zijn;
  • Zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • Een kritische, positieve en open houding hebben.

Revalide biedt:

  • de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op ontwikkelingen van Revalide en zo de positie van cliënten te helpen versterken;
  • een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad;
  • een passende onkostenvergoeding.

Enthousiast geworden? Mail dan vóór 1 augustus 2018 een korte motivatiebrief en C.V. naar info@revalide.nl

Vacature revalidatiearts

Wie zijn wij? Revalide is een door het ministerie van VWS erkende landelijke organisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg. Wij werken met inmiddels zes kleinschalige revalidatiecentra in de woonwijk, geleid door revalidatieartsen. Dat maakt onze revalidatiezorg laagdrempelig, direct toegankelijk, flexibel en dichtbij de patiënt. Een transparante wijze van werken staat voor ons voorop, net als het werken volgens de richtlijnen. Wij hanteren korte wachtlijsten, zodat cliënten direct kunnen starten met de behandeling. Verder zien wij een goede relatie en persoonlijk contact met onze verwijzers als één van onze succesfactoren. We zijn georganiseerd in een stichtingsstructuur en hebben geen winstoogmerk.

Dit is waar je instapt. Geen mooie beloftes, geen leaseauto, geen onderzoek. Dat bieden we niet. Wat we wel hebben is een organisatie waarin kwaliteit van zorg leidend is. Een organisatie met betrokken en bevlogen medewerkers. De lijnen zijn kort, de drempels zijn laag en de organisatie is flexibel. We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de professionalisering van onze organisatie. We zijn volop bezig met ons KMS en begin 2018 zijn we ISO-gecertificeerd. Binnenkort nemen we een nieuw EPD in gebruik. We breiden onze vestigingen de komende tijd verder uit en bewaken hierin zorgvuldig de balans tussen tempo en kwaliteit van zorg.

Wie ben jij? Uiteraard is het belangrijk dat je geregistreerd bent als revalidatiearts. Maar net zo belangrijk vinden we dat je een zorgprofessional bent, die dezelfde zaken onderschrijft als wij. Iemand met een hoog kwaliteitsbesef, die het aandurft in deze jonge organisatie te stappen. Die in een klein team met collega’s mee de koers verder uit wil zetten in een veranderend zorglandschap, waarin volop mooie kansen liggen om met elkaar de zorg naar een nog hoger niveau te brengen. Dat kan in loondienstverband of (voorlopig) op ZZP-basis zijn.

Wil je meer weten of vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact op met Marinca de Beer, revalidatiearts bij Revalide (E: m.debeer@revalide.nl, T: 06 83 24 79 59), of met Ingrid Duckers, voorzitter Raad van Bestuur (E: i.duckers@revalide.nl, T: 06 15 29 77 24). Een keer meekijken op een van onze vestigingen kan natuurlijk ook. Download deze vacature als pdf.