Tarieven en vergoedingen 2018-03-05T14:58:52+00:00

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de vergoeding van de ziekenhuiszorg geregeld door de invoering van de DiagnoseBehandelingCombinatie (DBC’s). Het tarief van een zorgnota wordt bepaald aan de hand van de diagnose die is vastgesteld door de medisch specialist en de zorgaktiviteiten die hebben plaats gevonden. Het bedrag van de DBC is landelijk vastgesteld. Wij hebben daar zelf geen invloed op.

Op facturen en vergoedingenoverzichten staan de codes voor de DBC die van toepassing was op een behandeltraject met de bijbehorende prijs die gerekend wordt. De tarieven die wij hanteren vindt u in ons vergoedingenoverzicht.

Vergoedingen
Revalidatiezorg valt onder de basisverzekering en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Patiënten hebben dus geen aanvullende verzekering nodig om onze behandelingen vergoed te krijgen. Daarbij dient er wel rekening mee te worden gehouden dat een revalidatiebehandeling onder het wettelijk verplicht eigen risico valt.

Wij regelen de afhandeling van de kosten rechtstreeks met zorgverzekeraars. Patiënten tekenen hiervoor een zogeheten Akte van Cessie, waarmee de aanspraak op de zorgverzekeraar aan ons wordt overdragen. Deze akte stelt ons in staat de kosten bij een zorgverzekeraar in rekening te brengen.

Heeft u vragen over vergoedingen? Dan kun u altijd contact met ons opnemen.