Tarieven en vergoeding

Tarieven
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de vergoeding van de ziekenhuiszorg geregeld door de invoering van de DiagnoseBehandelingCombinatie (DBC’s). Het tarief van een zorgnota wordt bepaald aan de hand van de diagnose die is vastgesteld door de medisch specialist en de zorgactiviteiten die hebben plaatsgevonden. De hoogte van het bedrag van de DBC is landelijk vastgesteld. Wij hebben daar zelf geen invloed op.

Op de factuur van Revalide en/of de afrekenspecificatie van de zorgverzekeraar staan de codes voor de DBC die van toepassing was op een behandeltraject met de bijbehorende prijs die gerekend wordt. De tarieven die wij hanteren vindt u in ons vergoedingenoverzicht NZa tarieven http://revalide.nl/wp-content/uploads/2024/04/Tarieven-2024.pdf

Vergoeding
Revalidatiezorg valt onder de basisverzekering en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Patiënten hebben dus geen aanvullende verzekering nodig om onze behandelingen vergoed te krijgen. Bij sommige polissen kan naast het eigen risico een eigen bijdrage gevraagd worden.

Eigen risico
Iedereen in Nederland betaalt het eerste deel van de zorg uit de basisverzekering zelf. Dit is het verplichte eigen risico. Vrijwillig kan worden gekozen voor een hoger eigen risico. Een revalidatiebehandeling valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Het kan dus zijn dat patiënten eigen risico moeten betalen na een bezoek bij Revalide.

Heeft u vragen over de vergoeding? Dan kun u altijd contact met ons opnemen.