In een medisch dossier staan alle gegevens rondom uw behandeling, zoals vragenlijsten en relevante documentatie. Bij Revalide houden wij uw medisch dossier elektronisch bij.
De inhoud van het elektronisch opgeslagen dossier is hetzelfde als dat van een papieren dossier. Voordeel is wel, dat het elektronisch dossier sneller en gemakkelijker in te zien is.
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn uw rechten met betrekking tot het medisch dossier geregeld. De bij uw behandeling betrokken zorgverleners hebben ook het recht om gegevens uit uw dossier in te zien. Het medisch dossier is de verantwoordelijkheid van de behandelaar of de instelling waar de behandelaar werkt. U mag het medisch dossier daarom niet mee naar huis nemen. U mag wel een kopie opvragen. Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Bij Revalide krijgt u online toegang tot uw elektronisch medisch dossier via ons patiëntenportaal , mocht u niet de mogelijkheid hebben om het dossier online in te zien, dan kunt dit altijd als document van ons mee krijgen. Hoe u het dossier hardkopie aanvraagt leest u hier, vergeet u niet dat wij altijd ter verificatie u om uw identiteitsbewijs zullen vragen.
Ook helpt u ons met het opzoeken van de dossiergegevens en het beschermen van de privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. Tot slot dient er ook rekening mee te houden dat wij de medische gegevens ingevolge de wet in principe 15 jaar bewaren. Tot 2005 was de wettelijke bewaartermijn 10 jaar.