Verwijzen

Als huisarts of medisch specialist kunt u uw patiënt naar ons verwijzen wanneer u vermoedt dat hij of zij baat heeft bij een poliklinisch medisch specialistisch revalidatietraject. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten die kampen met chronische pijn of onbegrepen lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, of patiënten die voortdurend met dezelfde klachten bij u terugkomen.
U kunt een patiënt via ZorgDomein naar ons doorsturen. Daarnaast vindt u op de website van elke vestiging een verwijsformulier dat u digitaal kunt invullen, printen en daarna voorzien van uw stempel en handtekening. U kunt dit formulier vervolgens meegeven aan uw patiënt.

De kenmerken van onze zorg voor u op een rij

Volwaardige revalidatiezorg
Elk team wordt geleid door een revalidatiearts en bestaat uit fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, logopedisten en diëtisten die samen dezelfde patiënt behandelen. De geïntegreerde aanpak maakt onze behandeltrajecten effectief en efficiënt. Hiermee leveren wij volwaardige tweedelijns revalidatiezorg.

Toegankelijk
Wij werken met kleinschalige behandellocaties in woonwijken. Dat maakt onze revalidatiezorg laagdrempelig, flexibel en dichtbij.

Maatwerk
We gaan uit van geprotocolleerde zorgpaden, maar dat zorgpad wordt tijdens de intakefase volledig op de patiënt afgestemd. Dat resulteert in een persoonlijk, op maat gemaakt behandelplan.

Goede communicatie
Elk team werkt onder één dak. Dat maakt de lijnen kort. Zowel binnen onze vestigingen en teams alsook tussen onze organisatie en u als verwijzer. Wij koppelen de voortgang van de revalidatiebehandeling op meerdere momenten aan u terug. Zodat u precies weet waar bij ons aan is gewerkt en met welk resultaat.

Vergoede zorg
De door ons geleverde zorg valt onder de basisverzekering, waardoor deze altijd wordt vergoed.

Korte wachttijden
Het is vaak belangrijk dat patiënten snel kunnen starten met de behandeling. Wij hebben in tegenstelling tot veel grote revalidatiecentra en ziekenhuizen geen of zeer korte wachttijden.