Onze mensen alternatief 2020-01-27T14:17:03+00:00

Onze mensen

Revalide heeft verdeeld over het land zes vestigingen die  worden geleid door onze vestigingsdirecteuren. De revalidatieteams in deze vestigingen opereren onder leiding van revalidatieartsen die aan de vestigingen zijn verbonden.
De overkoepelende Stichting Revalide zorgt vanuit het hoofdkantoor voor ondersteuning van de vestigingen op strategisch en organisatorisch niveau en wordt geleid door een Raad van Bestuur. Een eigen Raad van Toezicht toetst het functioneren van de Raad van Bestuur. Deze Raad van Toezicht bestaat uit externe deskundigen, die het beleid kritisch volgen en wiens goedkeuring nodig is voor bepaalde besluiten.

Vestigingsdirecteuren

Michiel Boerendonk

Directeur Revalide Amersfoort

Humbert Buur

Directeur Revalide Amsterdam

Randy Haalboom

Directeur Revalide Utrecht

Rick van Tilburg

Directeur Revalide Helmond & Revalide Eindhoven

Ferenc de Kock

Directeur Revalide Tilburg

Revalidatieartsen

Marinca de Beer
Rob Zondervan
Jolanda Zondervan
Victor Voerman

Raad van Bestuur

Andries Knoeff

Lid Raad van Bestuur

Rick van Tilburg

Lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Dhr. mr. J.V. (Valentijn) van Noorle Jansen

Voorzitter Raad van Toezicht

dhr P. (Paul) Smits MBA

Lid Raad van Toezicht