Onze mensen alternatief 2018-10-17T08:29:10+00:00

Onze mensen

Revalide heeft verdeeld over het land zes vestigingen die  worden geleid door onze zes vestigingsdirecteuren. De revalidatieteams in deze vestigingen opereren onder leiding van vijf revalidatieartsen die deels aan meerdere vestigingen zijn verbonden.
De overkoepelende Stichting Revalide zorgt vanuit het hoofdkantoor voor ondersteuning van de vestigingen op strategisch en organisatorisch niveau en wordt geleid door een Raad van Bestuur. Een eigen Raad van Toezicht toetst het functioneren van de Raad van Bestuur. Deze Raad van Toezicht bestaat uit externe deskundigen, die het beleid kritisch volgen en wiens goedkeuring nodig is voor bepaalde besluiten. Op het hoofdkantoor verzorgt het team tevens een aantal gezamenlijke organisatorische taken.

Vestigingsdirecteuren

Michiel Boerendonk

Directeur Revalide Amersfoort

Humbert Buur

Directeur Revalide Amsterdam

Roos Lubbers – Slee

Directeur Revalide Breda

Rick van Tilburg

Directeur Revalide Helmond

Ferenc de Kock

Directeur Revalide Tilburg

Randy Haalboom

Directeur Revalide Utrecht

Revalidatieartsen

Marinca de Beer
Rob Zondervan
Jolanda Zondervan
Marjon van Eijsden
Victor Voerman

Raad van Bestuur

Ingrid Duckers

Voorzitter Raad van Bestuur

Andries Knoeff

Lid Raad van Bestuur

Rick van Tilburg

Lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Dhr. mr. J.V. (Valentijn) van Noorle Jansen

Voorzitter Raad van Toezicht

dhr P. (Paul) Smits MBA

Lid Raad van Toezicht

Hoofdkantoor

Jessica Varkevisser

Operationeel manager

Emmy Beenken

Financieel medewerker

Lotte Oosterheerd

Management assistent