Onze mensen

Revalide heeft verdeeld over het land zeven vestigingen die worden geleid door onze vestigingsdirecteuren. De revalidatieteams in deze vestigingen opereren onder leiding van revalidatieartsen die aan de vestigingen zijn verbonden.
De overkoepelende Stichting Revalide zorgt vanuit het hoofdkantoor voor ondersteuning van de vestigingen op strategisch en organisatorisch niveau en wordt geleid door een Raad van Bestuur. Een eigen Raad van Toezicht toetst het functioneren van de Raad van Bestuur. Deze Raad van Toezicht bestaat uit externe deskundigen, die het beleid kritisch volgen en wiens goedkeuring nodig is voor bepaalde besluiten.

Vestigingsdirecteuren

Humbert Buur

Directeur Revalide Amsterdam

Debbie Alsemgeest

Directeur Revalide Haaglanden

Rick van Tilburg

Directeur Revalide Helmond & Revalide Eindhoven

Mariëlle van de Poppe

Directeur Revalide Nijkerk

Gijs Beesems

Directeur Revalide Tilburg

Revalidatieartsen

Barbara Oomen

BIG-nummer 29042531301

Menno Pont

BIG-nummer 19042801101

Raad van Bestuur

Andries Knoeff

Lid Raad van Bestuur

Rick van Tilburg

Lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

dhr P. (Paul) Smits MBA

Voorzitter Raad van Toezicht

dhr. A.P.M. van der Weijden

Lid Raad van Toezicht

mw. A.M. Jasper – van Nellen

Lid Raad van Toezicht