Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit, veiligheid & privacy staan bij ons voorop. Dat geldt voor de dagelijkse zorg, maar ook voor het algemeen beleid. Bij Revalide willen wij namelijk dat onze cliënten een gerechtvaardigd vertrouwen hebben in de kwaliteit en veiligheid van de zorg. En daarmee is Revalideindirect ook een aantrekkelijke contractpartner voor zorgverzekeraars. Om deze redenen heeft de organisatie een kwaliteitsmanagementsysteemIn dit systeem vallen de vestigingen én het bureau van Stichting Revalide 

Veiligheidsmanagement
De veiligheid van onze patiënten is vanzelfsprekend binnen al onze vestigingen. Om dit te kunnen waarborgen wordt er bijvoorbeeld ieder kwartaal een veiligheidsronde gelopen waar oefenmateriaal gecontroleerd wordt op de bruikbaarheid, gecontroleerd wordt of medische gegevens nog steeds goed worden beveiligd. Ook heeft iedere locatie de beschikking over geschoolde Bhv’ers en is er een calamiteitenplan. 

Veilig incident melden
Een bekend spreekwoord luidt: waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor ons. Uiteraard doen we er alles aan om fouten te voorkomen en leren we van onze fouten. Gelukkig is er binnen Revalide een goede cultuur om incidenten, calamiteiten, complicaties en/of klachten te melden. Daarom zijn we alert en zeker bereid om meldingen te doen. We analyseren de meldingen om te kijken wat er misging, wat daarvan de oorzaken of redenen zijn en welke maatregelen we moeten nemen om herhaling te voorkomen.  

Risicoanalyses
Op verschillende momenten doen wij risicoanalyses. Dit zijn aanvullende methodes om risico’s in kaart te brengen. We lichten een bepaald proces door om de risico’s eruit te halen of in ieder geval te beperken. De analyses bepaalt onder andere welke maatregelen we nemen om bij te sturen. 

Personeelsbeleid, competenties en kennis
Kwalitatief goed personeel is relevant om goede zorg te leveren. Daar om voldoet als het personeel aan randvoorwaarden (zoals het onderhouden van persoonlijke kwaliteitsregistraties) waardoor zij zichtbaar kunnen aantonen dat zij competent zijnTevens werken onze medewerkers volgens een gedragscode waarin de kwaliteit van persoonlijk handelen centraal staat.  

Kwaliteitsindicatoren
Belangrijke Indicatoren zijn de patiënttevredenheid en de wachttijden. Tevredenheid meten wij na ieder traject middels de GPE én een geanonimiseerd tevredenheidsonderzoek. Via Zorgkaart Nederland kan elke patiënt ons waarderen.  

Meten, analyseren en verbeteren
Via veel verschillende manieren meten en analyseren wij relevante uitkomsten die betrekking hebben op de effectiviteit van ons professioneel handelenDe resultaten worden op verschillende momenten (bijvoorbeeld via de kwartaalrapportages) teruggekoppeld aan het bestuur en de directie. Geplande verbetermaatregelen (bijvoorbeeld uit een interne audit of naar aanleiding van een klacht) worden opgenomen in een verbeterregister en op deze manier kunnen ingevoerde verbetermaatregelen na een bepaalde tijd worden geëvalueerd. Op deze manier borgen wij de Plan Do Check Act-cyclus.