Hier op basis van de inhoud van de pagina’s ‘client’ en ‘verwijzer’ op de lokale websites een pagina maken over de werkwijze van Revalide?

Wij zijn gespecialiseerd in het helpen van cliënten die last hebben van langdurige pijn of klachten die de dokter niet kan verklaren en die vastlopen in de medische wereld. In die situatie willen helpen wij mensen hun leven weer in eigen hand te nemen en te leren goed om te gaan met de beperkingen. Bij ons groeiend aantal vestigingen revalideren mensen met verschillende klachten en aandoeningen. Met als gemene deler dat ze dat allemaal doen via onze gecertificeerde interdisciplinaire aanpak.

Even voorstellen

Wie zijn wij?

Revalide is een door het ministerie van VWS erkende landelijke organisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg. Onze revalidatieartsen werken in kleine klinieken in woonwijken. Dat maakt onze revalidatiezorg laagdrempelig, direct toegankelijk, flexibel en dichtbij.

Wat is onze missie?

Wij willen iedereen met langdurige klachten en/of pijn helpen bij verbetering van de kwaliteit van diens leven. Daarbij gaan wij uit van uw eigen kracht. Met altijd het doel: functioneren en participeren. Wat ons betreft is revalideren een actieve vorm van therapie waarin behandelaars en patiënt de verantwoordelijkheid delen. Samen doen we er alles aan om tot het beste behandelresultaat te komen.

Een gecertificeerde interdisciplinaire aanpak

Veel klachten hebben meerdere oorzaken. Daarom geloven wij in een interdisciplinaire aanpak. Specialisten zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en specialisten met andere disciplines behandelen bij ons iemand samen. Onder begeleiding van onze revalidatiearts. Dat maakt onze behandeltrajecten persoonlijk en efficiënt.

Waarom voor ons kiezen?

Met kleine klinieken in woonwijken brengen wij hoogwaardige revalidatiezorg dichtbij. Onze lijnen zijn kort en onze drempels zijn laag. Wij vinden dat patiënten direct moeten kunnen starten met de behandeling. Daarom hanteren we, in tegenstelling tot veel revalidatiecentra en ziekenhuizen, geen wachtlijsten.

Hoe ziet een behandeltraject bij Revalide eruit?

U kunt zelf een afspraak maken voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgeprek. Voordat uw behandeling daarna bij een van onze praktijken kan beginnen, is een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist nodig. U kunt een van hen daarom vragen en aangeven dat zij die eenvoudig kunnen regelen via ZorgDomein of via ons verwijsformulier.

De eerste afspraak bij Revalide (de pre-intake) vindt plaats bij de revalidatieartsondersteuner. Die brengt uw specifieke situatie in kaart. Tijdens deze pre-intake tekent u een toestemmingsverklaring en de zogenaamde ‘Akte van Cessie’. Die zorgt dat u zeker weet dat een eventueel deel van de behandeling dat de zorgverzekeraar niet vergoedt u geen geld kost. Meer informatie over vergoedingen vindt u onderaan deze pagina.

Tijdens het revalidatieconsult (de intake) analyseert de revalidatiearts uw klachten en zoekt naar een geschikte oplossing. Zodra de arts over voldoende informatie beschikt, volgt een voorstel voor een revalidatietraject. En worden in overleg met u de eerste afspraken gemaakt met de specialisten die u gaan helpen.

De behandelfase bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde therapieën onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Dit kunnen zowel individuele als groepstherapieën zijn. De duur van de behandelfase is afhankelijk van uw specifieke situatie. U wordt behandeld door minimaal 3 hulpverleners en het behandelteam komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken. Wanneer nodig stellen zij in overleg met u en de revalidatiearts het behandelplan bij.

Tarieven en vergoedingen

Wat zijn onze tarieven en hoe werkt het met vergoedingen?

De prijzen voor revalidatiebehandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hebben daar zelf geen invloed op. De prijzen die de NZa heeft vastgesteld zijn ingedeeld in groepen, de diagnose behandelcombinaties (dbc’s). Een overzicht van de vastgestelde tarieven voor revalidatiebehandelingen vindt u via deze link [klik hier].

U heeft geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden nodig

Onze revalidatiezorg valt onder de basisverzekering en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. U heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden nodig om onze behandelingen vergoed te krijgen.

Verschillende vergoedingen bij restitutie- of naturapolis

De hoogte van de vergoeding hangt af van het type zorgverzekering dat u heeft: een restitutie- of naturapolis. Restitutieverzekerden hebben altijd recht op volledige vergoeding van de kosten van een revalidatietraject. Voor verzekerden met een naturapolis kan in de polis zijn geregeld dat de kosten niet volledig worden vergoed. Wij brengen het deel van de kosten dat niet wordt vergoed, niet bij u in rekening. In BEIDE GEVALLEN kost het behandeltraject u maximaal het eigen risico.

Wij regelen de vergoeding door de verzekeraar voor u

Wij regelen de afhandeling van de kosten rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. Als patiënt tekent u hiervoor een zogeheten Akte van Cessie, waarmee de aanspraak op uw zorgverzekeraar aan ons wordt overdragen. Met deze akte stelt u ons in staat de kosten bij uw verzekeraar in rekening te brengen. Heeft u vragen over de vergoedingen? Dan kunt u telefonisch bij ons terecht. Of stel ze tijdens de eerste afspraak.

Toch niet tevreden?

Al onze medewerkers doen hun werk met maximale inzet en zo nauwkeurig mogelijk. We willen immers dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar met uw behandelaar samen niet uitkomt. Dan is het goed te weten dat wij een klachtenreglement hebben opgesteld zodat u weet waar u uw klacht kunt uiten en dat wij op een adequate wijze reageren. Download hier ons klachtenreglement.