Kwaliteit en veiligheid

Wij zijn een groeiende zorgorganisatie met de ambitie om kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische revalidatiezorg te leveren. Dicht bij de woon- en leefomgeving van de patiënten. Sinds onze start heeft de kwaliteit van onze zorg topprioriteit. Met ons kwaliteitsmanagementsysteem streven we naar het voortdurend verbeteren van onze prestaties en de klanttevredenheid. Om optimale kwaliteit te kunnen leveren zorgen wij:

  • Dat we inzicht hebben in de eisen en wensen van onze klanten zodat we die kunnen vertalen naar relevante kwaliteitsaspecten van zorg;
  • Dat we weten wat de meest kritieke bedrijfsprocessen zijn en nemen we continu maatregelen om die te beheersen;
  • Dat we de van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot revalidatiezorg kennen en hieraan voldoen;
  • Dat we gegevens vastleggen die inzicht bieden in alle door ons geleverde prestaties;
  • Dat we voortdurend werken aan verbetering van onze prestaties en klanttevredenheid.

Sinds november 2020 zijn wij ISO 9001 en HKZ 135 gecertificeerd.