Klachtenprocedure

Al onze medewerkers doen hun werk met maximale inzet en zo nauwkeurig mogelijk. We willen immers dat iedere patiënt tevreden is en blijft. Toch kan het gebeuren dat een patiënt ergens niet tevreden over is en daar met een behandelaar samen niet uitkomt. Dan is het goed te weten dat wij een klachtenreglement hebben, zodat voor iedereen duidelijk is waar een klacht kan worden geuit. Download hier ons klachtenreglement.

Bij klachten over de zorgverlening door Stichting Revalide kunt u zich kosteloos wenden tot een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir.

Stichting Zorggeschil

Als Stichting Revalide zijn we daarnaast aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil, een door de Minister van VWS erkende geschilleninstantie. Hiermee voldoen we aan de verplichtingen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).