Wachttijden

Wij doen er alles aan om te werken met geen of korte wachttijden. Door onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden kunnen de wachttijden helaas soms (tijdelijk) oplopen.

Op dit moment zijn onze wachttijden per vestiging als volgt:

Laatste update: 02-06-2021 Wachttijd tot intake
(actueel)
Wachttijd tot start behandeling
(driemaandelijks gemiddelde)
Revalide Amsterdam 2 dagen 32 dagen*
Revalide Haaglanden 13 dagen 24 dagen*
Revalide Helmond/Eindhoven 24 dagen 29 dagen*
Revalide Tilburg 21 dagen 42 dagen*
Revalide Utrecht 10 dagen 43 dagen*

* De wachttijd tot start van een behandeling is afhankelijk van het feit of een machtiging van de zorgverzekeraar noodzakelijk is en hoe lang de doorlooptijd daarvan is. De hier aangegeven wachttijd is een gemiddelde van wachttijden met en zonder machtigingsaanvraag.

Download hier de wachttijden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.