Ontstaansgeschiedenis

Stichting Revalide is ontstaan uit een initiatief van vijf eerstelijnscentra. Deze centra hadden zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire eerstelijnszorg in hun aanbod en hadden één ding met elkaar gemeen: alle centra ontvingen van patiënten en verwijzers zorgvragen die vanwege de aard en ernst niet op een passende manier door de eerstelijn konden worden beantwoord. Door kennis en competenties te bundelen en deze patiënten onder verantwoordelijkheid en supervisie van een revalidatiearts een interdisciplinaire aanpak aan te bieden, konden deze complexe zorgvragen wél worden beantwoord.

Na deze gezamenlijke constatering zijn we op zoek gegaan naar een organisatievorm die deze manier van werken en onze gezamenlijke visie op de revalidatiezorg faciliteerde. Het resultaat hiervan is Revalide geworden, de in 2014 opgerichte stichting zonder winstoogmerk. Van de oorspronkelijke vijf oprichters zijn er vier  nog steeds bij ons aangesloten. In 2017 zijn twee nieuwe praktijken toegetreden tot ons samenwerkingsverband.

De vier oprichters zijn nog steeds actief betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. Twee ervan hebben zitting in de Raad van Bestuur, samen met een onafhankelijk voorzitter. Er is een kleine centrale organisatie, die de revalidatiecentra ondersteunt. Wat ons bindt is de wijze waarop we naar de revalidatiezorg kijken, waarbij de kwaliteit van zorg, maatwerk voor de patiënt en een actief contact met het omliggende zorgveld leidend zijn.

Het resultaat zijn – inmiddels zes – unieke kleinschalige revalidatiecentra met ieder een eigen uitstraling, passend in de omgeving waar de zorg wordt geleverd.

Revalide Helmond bijvoorbeeld is gehuisvest in een monumentaal kerkgebouw. Rick van Tilburg, een van onze oprichters, vertelt hierover het volgende:

“In 2007 opende Gezondheidscentrum Leonardus zijn deuren in Helmond. Naast mijn eigen fysiotherapiepraktijk kwamen er in dit monumentale kerkgebouw ook een huisartsenpraktijk, een apotheek, een psychologiepraktijk, een logopediepraktijk, een prenataal screeningscentrum, een podotherapiepraktijk en een consultatiebureau.

Allemaal zelfstandige zorgorganisaties, die intensief de samenwerking met elkaar zochten waar dat zinvol was. Ook mijn fysiotherapiepraktijk heeft hierin in die periode veel geïnvesteerd. Maar we liepen tegen de grenzen van onze mogelijkheden om samen te werken aan.

Als mastergeschoolde fysiotherapeut zag ik dat ons centrum niet altijd de juiste plek was om mensen met complexe en/of meervoudige pathologie de juiste zorg te bieden. Helmond is een middelgrote groeistad met 90.000 inwoners, met een eigen regionaal ziekenhuis en een groot aantal zorginstellingen. Maar voor interdisciplinaire revalidatiegeneeskundige zorg, konden patiënten alleen buiten Helmond terecht. Bij meerdere aandoeningen bleek zelfs in de gehele regio geen passend zorgaanbod te zijn.

Toen in 2012 de mogelijkheid zich voordeed om interdisciplinaire tweedelijns revalidatiegeneeskundige zorg in ons gezondheidscentrum aan te gaan bieden, zijn we daar dan ook enthousiast en met overtuiging in gestapt. Uit dit initiatief is in 2014 Stichting Revalide ontstaan.

Inmiddels heeft Revalide Helmond een regionale functie voor huisartsen én het ziekenhuis. Verwijzers weten inmiddels wanneer ze naar ons kunnen verwijzen en regelmatig brainstormen we met verwijzers over welke zorg nog ontbreekt en wat wij daarin kunnen bieden.”