Een huisarts of medisch specialist kan een patiënt doorverwijzen naar Revalide bij een vermoeden dat hij of zij baat heeft bij de geïntegreerde aanpak van een poliklinisch medisch specialistisch revalidatietraject.
Dit zijn bijvoorbeeld mensen die kampen met chronische pijn of onbegrepen lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, of mensen die voortdurend met dezelfde klachten bij huisarts of medisch specialist terugkomen. Doel van de revalidatie is om deze mensen zinvol te leren omgaan met hun beperkingen en de eigen regie te versterken.

Onze werkwijze

Voordat een behandeling bij ons kan beginnen, is een verwijzing van een huisarts of een medisch specialist nodig. Zodra een patiënt via ZorgDomein of het verwijsformulier op de websites van onze vestigingen naar ons is doorverwezen, kan die direct bij ons terecht. Wij bieden altijd de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek met de revalidatieartsondersteuner, voordat een revalidatietraject wordt gestart.

Binnen enkele dagen nadat een doorverwezen patiënt zich bij ons heeft gemeld, begint het traject met een uitgebreide pre-intake met onze revalidatieartsondersteuner (RAO). Die brengt de specifieke situatie in kaart en bereidt het gesprek met onze revalidatiearts voor. Hiervoor nemen we ruim de tijd.

Tijdens het eerste revalidatieconsult (de intake) analyseert de revalidatiearts de klachten. Zodra de arts over voldoende informatie beschikt en vaststelt dat een revalidatietraject de passende zorg is, volgt een voorstel voor het vervolg. Vervolgens worden in overleg met de patiënt de eerste afspraken gemaakt met de professionals die voor de behandeling nodig zijn. Na dit gesprek koppelen wij het opgestelde behandelplan terug naar de doorverwijzende arts.

De behandelfase bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde therapieën. Dit zijn meestal individuele – en soms ook groepstherapieën. Tijdens het behandeltraject is de revalidatiearts eindverantwoordelijk en zijn er regelmatig evaluatiemomenten. Zo nodig wordt het behandelplan bijgestuurd. Wij koppelen de voortgang van de behandeling terug aan de verwijzer, omdat wij ervan overtuigd zijn dat we alleen door samen te werken in staat zijn de best mogelijke behandelresultaten te behalen.

Omdat we geen vaste programma’s hebben, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en variëren de duur en intensiteit van trajecten. Sommige trajecten duren drie tot vier weken, andere enkele maanden, maar trajecten duren in principe niet langer dan vier maanden. Na afloop van deze behandelperiode worden de effecten van een behandeling teruggekoppeld naar de verwijzer.