Nieuws

01-03-2021: Nieuwe vestiging: Revalide Haaglanden

Op 1 maart jl. is er een nieuwe vestiging voor Revalide bijgekomen in Haaglanden.

26-11-2020: Revalide is ISO 9001 en HKZ 135 gecertificeerd!

De externe audits, uitgevoerd door Kiwa, zijn succesvol afgerond: Stichting Revalide behaalt het ISO 9001 en HKZ 135 certificaat! Een prestatie waar wij trots op zijn.

29-10-2020: Inmiddels hebben wij deze vacature vervuld.

01-10-2020: Revalide Helmond/ Eindhoven zoekt een Psycholoog!

Revalide is op zoek naar een psycholoog voor de locaties Helmond/ Eindhoven. Kom jij ons team versterken? Bekijk hier onze vacature!

11-10-2022: Revalide heeft een nieuwe locatie in Tilburg!

Revalide Tilburg zit gevestigd op Reeshofweg 40, 5036 BK Tilburg

05-02-2019: Revalide scoort een 9,1

In 2019 is Revalide door onze patiënten gewaardeerd met een 9,1 op Zorgkaart Nederland! Hier zijn we erg trots op. Wilt u Revalide ook waarderen? Klik dan hier om naar de website van Zorgkaart Nederland te gaan. U kunt vervolgens de vestiging waarderen waar u bent geweest.

05-07-2018: Inspectie ziet bij Revalide een houding gericht op kwaliteit

Vandaag is het rapport “Poliklinische revalidatie voldoet aan randvoorwaarden voor goede zorg” gepubliceerd. In dit rapport doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verslag van hun onderzoek naar de kwaliteit van de poliklinische revalidatie in Nederland. In het kader van dit onderzoek bezocht de inspectie in 2017 veertien poliklinieken, waaronder Revalide Amsterdam. De inspectie concludeert dat zij een houding gericht op kwaliteit tegen kwam bij de bezoeken van de veertien klinieken. Er zijn op basis van de bezoeken aan de veertien klinieken ook verbeterpunten geformuleerd met aandacht voor de thema’s infectiepreventie, klachtreglement en medicatieveiligheid. Ook het rapport voor Revalide Amsterdam bevatte verbeterpunten op de thema’s infectiepreventie en klachtenregistratie. Revalide heeft op basis daarvan organisatie-breed verbeteringen doorgevoerd en kreeg complimenten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor de snelheid en zorgvuldigheid waarmee de punten zijn opgepakt.

Het rapport “Poliklinische revalidatie voldoet aan randvoorwaarden voor goede zorg” is hier te vinden.

11-06-2018: WNT verantwoording Revalide 2017

Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) worden sinds 2013 inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Revalide heeft de plicht om jaarlijks de bezoldigings­gegevens en eventuele ontslagvergoedingen van het bestuur openbaar te maken. Ook in 2017 vielen de inkomens van het bestuur van Revalide binnen de norm.

11-06-2018: Revalide bestaat 4 jaar!

Revalide is jarig. Vandaag bestaat Revalide 4 jaar. Al 4 jaar bieden we revalidatiezorg met aandacht voor de patiënt, dicht in de buurt. We zijn trots op wat we in 4 jaar neergezet hebben en.. we gaan door!

24-05-2018: Privacyreglement Revalide beschikbaar

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn/haar privacygevoelige informatie. De nieuwe Europese privacy wetgeving was een goede aanleiding om op papier te zetten hoe wij omgaan met uw gegevens. In ons privacyreglement zijn de algemene privacy-bepalingen rondom gegevensverwerking en de rechten en plichten van partijen opgenomen. Download hier ons privacyreglement.

19-01-2018: Doorontwikkeling patiëntenportaal

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces wordt steeds groter. Hiervoor is goede digitale uitwisseling van informatie belangrijk. Revalide heeft subsidie ontvangen om haar patiëntenportaal uit te bouwen. Hierdoor kunnen onze patiënten in een eigen beveiligde online omgeving meer onderdelen van het eigen medisch dossier inzien. Kijk voor meer informatie op www.vipp-programma.nl.

01-11-2017: Nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD)

Eind 2017 is Revalide overgestapt op een nieuw EPD ‘Asterisque’ voor een optimale ondersteuning van het zorgproces. In het nieuwe systeem kan het volledige behandelteam met behulp van een zorgpad gestructureerd registreren, waardoor we beter kunnen communiceren over en kwalitatief betere zorg kunnen verlenen aan onze patiënten.

01-10-2017: Ingrid Duckers nieuwe voorzitter Raad van Bestuur

Per 1 oktober 2017 is Ingrid Duckers gestart als voorzitter RvB van Revalide. Zij volgt Marianne Oomens op, die gedurende ruim een jaar interim-bestuurder is geweest. Ingrid is van huis uit Gezondheidswetenschapper en heeft een lange loopbaan in de zorg, als adviseur en als (interim)manager.

Haar motivatie om deze overstap te maken formuleert ze als volgt: “Na jarenlang in het middelmanagement werkzaam te zijn geweest, wilde ik graag de stap zetten naar bestuurder. Bij Revalide kan ik alle kennis en ervaring die ik heb combineren. Revalide is een relatief nieuwe speler met goede kaarten. Vooral het kwaliteitsbesef dat ik aantrof was voor mij doorslaggevend.”

01-09-2017: Nieuwe vestiging: Revalide Utrecht

Op 1 september jl. is er ook een nieuwe vestiging voor Revalide bijgekomen in Utrecht. De praktijk is gehuisvest op de Oud Wulvenlaan 6.

Voor Randy Haalboom, directeur van de vestiging, was de aandacht voor de patiënt en voor kwaliteit van zorg een belangrijke reden om bij Revalide aan te sluiten: “Dat is ook de wijze waarop wij zelf werken. Dus dat klikte direct. En daarnaast gaf Revalide ons vanaf het begin het gevoel dat we welkom waren en dat hebben we als enorm positief ervaren.”

01-09-2017: Nieuwe vestiging: Revalide Amersfoort

Vanaf 1 september is Revalide Amersfoort aangehaakt. Hierdoor kan nu ook in Amersfoort zonder wachtlijsten in de wijk revalidatiezorg op maat worden geleverd.

Desgevraagd noemt Michiel Boerendonk als reden om voor Revalide te kiezen de jarenlang ervaring van Revalide, de betrouwbaarheid van de organisatie en de juiste afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod, waarnaar continu wordt gestreefd. De praktijk is gehuisvest in de wijk Vathorst.